Przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku działają stowarzyszenia, fundacje czy centra naukowe:

- Centrum Praktyk Sądowych,
- Centrum Informacji i Organizcji Badań Finansów Publicznych,
- Fundacja Prawo i Parnerstwo,
- Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych,
- Stowarzyzenie Polska Romanistyka Prawnicza,
- Stowarzyzenie Absolwentów Wydziału Prawa,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Prawa,
- Prawnicze Centrum nad Edukacją.

Prowadzą one badania naukowe, organizując konferencje naukowe itp.