Koła naukowe i organizacje studenckie
Studenckie Koło Historii Prawa
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 308

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Wiktor Walewski
Wiceprezes: Mariusz Trzonkowski
Wiceprezes: Karol Czaczkowski
Sekretarz: Dawid Badalian
Skarbnik: Michał Szabłowski

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

 

Kontakt:
 e-mail: skhp@uwb.edu.pl

 

 

 Opis działalności Koła:
Studenckie Koło Historii Prawa powstało w styczniu  2012 roku z inicjatywy studentów i pracowników naukowych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zrzesza osoby szczególnie zainteresowane problematyką szeroko pojętych nauk historyczno-prawnych. Od początku swojej działalności Koło organizuję przed każdymi świętami Szlachetną Paczkę. Ponadto aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami studenckimi w organizacji konferencji naukowych. Członkowie SKHP aktywnie włączyli się w organizację Międzynarodowej Konferencji w lipcu 2017 roku pt. Judicial Protection of the family too little or too much. W maju 2018 r SKHP zorganizowała również konferencję pt. „Ludzie – Idee – Prawo sto lat od odzyskania niepodległości”.

My, świadomi,  iż przeszłość kreuje teraźniejszość, pragniemy sięgnąć wzrokiem poza granice swego kraju, poznać chaos wydarzeń ostatnich wieków – choćby po to, aby poznać właściwe proporcje prawa i innych elementów rzeczywistości, nie uważać tego co tu i teraz za jedynie ważne. Zamierzamy tworzyć przyszłość, czerpiąc  ze skarbnicy dziejów jak najlepsze wzorce.