Stopnie i tytuły naukowe
Postępowanie ws. nadania stopnia doktora
Przewody doktorskie

Studia Iuridica Agraria są rocznikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukazującym się od 2000 r. Jest to rocznik Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów.

SIA są adresowane do naukowców i praktyków zainteresowanych szerokim zakresem tematów odnoszących się do prawnych aspektów rolnictwa. Obok tradycyjnej problematyki gruntowej, publikowane są prace poruszające problematykę teoretycznych aspektów prawa rolnego, własności intelektualnej w rolnictwie, rozwoju obszarów wiejskich, rynków rolnych oraz gospodarki żywnościowej.

Redaktor naczelny:
Dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB

Sekretarz redakcji:
dr Rafał Michałowski

Redaktor językowy:
Mgr Ewa Brajczewska

Rada Naukowa Studia Iuridica Agraria

Członkowie afiliowani w Polsce:
Prof. dr hab. Stanisław Prutis (Uniwersytet w Białymstoku) - Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Alina Jurcewicz (Polska Akademia Nauk)
Prof. dr hab. Małgorzata Korzycka (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz (Uniwersytet Jagielloński)

Członkowie afiliowani za granicą:
Dr Vladimir Giulumian (Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu)
Prof. Erkki Hollo (Uniwersytet Helskiński)
Prof. Bernhard Kitous (Instytut Nauk Politycznych w Rennes)
Dr Alexander Schink (Uniwersytet w Bonn)
Prof. Petr Mrkyvka (Uniwersytet Masaryka w Brnie)
Dr Oleksii Serdiuchenko (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlowo – Ekonomiczny

 

ISSN 1642-0438