Studia niestacjonarne

Prawo:

Seminarium - Postępowanie karne

Seminarium - Historia doktryn politycznych i prawnych

Seminarium - Prawo pracy

Seminarium - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Seminarium - Prawo europejskie 

Seminarium - Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy

Seminarium - Prawo gospodarcze publiczne

Seminarium - Prawo międzynarodowe publiczne

Seminarium - Prawo podatkowe

Seminarium - Prawo rolne

Seminarium - Prawo finansów publicznych 

Seminarium - Prawo cywilne

Seminarium - Prawo karne (dr hab. A. Sakowicz, prof. UwB)

Seminarium - Prawo karne (Katedra Prawa Karnego i Kryminologii)

Seminarium - Kryminologia

Seminarium - Kryminalistyka

Seminarium - Prawo konstytucyjne

Seminarium - Prawo handlowe

Seminarium - Prawo kanoniczne

Seminarium - Prawo międzynarodowe prywatne

Seminarium - Procedury administracyjne  

 

Administracja I stopnia:

Seminarium - Finanse publiczne i prawo finansowe

Seminarium - Finanse publiczne i prawo finansowe w krajach Unii Europejskiej

Seminarium - Prawo administracyjne

Seminarium - Prawo podatkowe

Seminarium - Prawo policyjne

Seminarium - Prawo cywilne

Seminarium - Prawo międzynarodowe publiczne

Seminarium - Prawo konstytucyjne

Seminarium - Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy

Seminarium - Prawo europejskie 

Seminarium - Prawo karne (Katedra Prawa Karnego i Kryminologii)

Seminarium - Prawo karne (dr hab. A. Sakowicz, prof. UwB)

Seminarium - Procedury administracyjne

Seminarium - Historia administracji

Seminarium - Prawo pracy

Seminarium - Prawo pracy i prawo urzędnicze 

Seminarium - prawno administracyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

 

Administracja II stopnia:

Seminarium - Prawo europejskie 

Seminarium - Finanse publiczne i prawo finansowe

Seminarium - Finanse publiczne i prawo finansowe w krajach Unii Europejskiej

Seminarium - Prawo międzynarodowe publiczne

Seminarium - Prawo cywilne

Seminarium - Procedury administracyjne

Seminarium - Prawo rolne 

Seminarium - Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy

Seminarium - Prawo podatkowe

Seminarium - Prawo pracy

Seminarium - Prawo karne (dr hab. A. Sakowicz, prof. UwB)

Seminarium - Prawo karne (Katedra Prawa Karnego i Kryminologii)

Seminarium - Prawo konstytucyjne

Seminarium - Prawo administracyjne

Seminarium - Historia administracji

Seminarium - Polityka spójności UE i fundusze europejskie

Seminarium - Prawo międzynarodowe prywatne

Seminarium - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Seminarium - Fundusze europejskie

Seminarium - Organizacja ochrony środowiska

Seminarium - Teoria prawa i systemów politycznych

 

Bezpieczeństwo Narodowe I stopnia:

Seminarium - Analiza informacji w bezpieczeństwie

Seminarium - Bezpieczeństwo międzynarodowe

Seminarium - Bezpieczeństwo państwa

Seminarium - Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Seminarium - Ustrój konstytucyjny RP

Seminarium - Podstawy bezpieczeństwa RP

Seminarium - Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy

Seminarium - Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa

Seminarium - Ochrona informacji niejawnych

Seminarium - Prawo Unii Europejskiej

Seminarium - Odpowiedzialność cywilna służb mundurowych

Seminarium - Stosowanie środków przymusu

Seminarium - Procedury administracyjne w działaniu służb mundurowych

Seminarium - Administracja sprawami bezpieczeństwa narodowego

Seminarium - Ochrona praw człowieka w polskim systemie prawa

Seminarium - Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego RP

Seminarium - System Bezpieczeństwa Narodowego RP

Seminarium - Ochrona praw człowieka w systemie bezpieczeństwa państwa

Seminarium - Informacja w bezpieczeństwie RP. Ochrona informacji niejawnych.

Seminarium - Teoria Bezpieczeństwa

Seminarium - Służby, inspekcje i straże

Seminarium - Zarządzanie kryzysowe

Seminarium - Międzynarodowe prawo humanitarne (Prawo konfliktów zbrojnych)

Seminarium - Międzynarodowe Bezpieczeństwo Militarne

Seminarium - Historia bezpieczeństwa narodowego i sił zbrojnych

Seminarium - Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP

 

Bezpieczeństwo Narodowe II stopnia:

Seminarium - Bezpieczeństwo międzynarodowe

Seminarium - Bezpieczeństwo państwa

Seminarium - Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy

Seminarium - Prawo karne

Seminarium - Służby, inspekcje, straże

Seminarium - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

Seminarium - Zarządzanie służbami porządku publicznego

Seminarium - Zatrudnienie w służbach porządku publicznego

Seminarium - Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Seminarium - Historia sił zbrojnych

Seminarium - Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych

Seminarium - Podstawy Bezpieczeństwa  RP i zarządzanie kryzysowe

Seminarium - Ochrona informacji niejawnych

Seminarium - System Bezpieczeństwa Narodowego RP

Seminarium - Bezpieczeństwo Unii Europejskiej

Seminarium - Międzynarodowe prawo humanitarne (prawo konfliktów zbrojnych)

Seminarium - Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP

Seminarium - Zarządzanie kryzysowe

Seminarium - Konflikty zbrojne we współczesnym systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

Seminarium - Międzynarodowe Bezpieczeństwo Militarne

Seminarium - Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego RP

 

Kryminologia I stopnia:

Seminarium - Kryminologiczne aspekty przestępczości

Seminarium - Kryminalistyczne aspekty przestępczości

Seminarium - Wiktymologia

Seminarium - Prawo policyjne

Seminarium - Wykonywanie środków reakcji prawnokarnej na przestępstwo

Seminarium - Postępowanie karne

Seminarium - Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Seminarium - Etyka zawodowa funkcjonariuszy ochrony bezpieczeństwa publicznego

 

Kryminologia II stopnia:

Seminarium - Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Seminarium - Kierunki współczesnej przestępczości

Seminarium - Profilaktyka przestępczości

Seminarium - Prawna ochrona pokrzywdzonego

Seminarium - Ochrona informacji niejawnych

Seminarium - Zatrudnienie funkcjonariuszy ochrony bezpieczeństwa publicznego 

Seminarium - Prawo własności intelektualnej, mediów i Internetu