Koła naukowe i organizacje studenckie

Prawo:

Seminarium - Prawo cywilne

Seminarium - Prawo rolne

Seminarium - Postępowanie karne

Seminarium - Prawo finansów publicznych

Seminarium - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Seminarium - Prawo międzynarodowe publiczne

Seminarium - Prawo podatkowe

Seminarium - Teoria prawa i filozofia prawa

Seminarium - Prawo europejskie

Seminarium - Prawo gospodarcze publiczne

Seminarium - Prawo karne

Seminarium - Kryminologia

Seminarium - Prawo konstytucyjne

Seminarium - Prawo handlowe

Seminarium - Prawo międzynarodowe prywatne

Seminarium - Procedury administracyjne

Seminarium - Prawo ochrony środowiska

Seminarium - Prawo administracyjne

Seminarium - Przedsiębiorczość

Seminarium - Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego

Seminarium - Prawo medyczne

Seminarium - Historia prawa

Seminarium - Prawo własności intelektualnej, mediów, reklamy i internetu

Seminarium - Prawo i postępowanie administracyjne

Seminarium - Prawo i polityka

Seminarium - Filozofia praw zwierząt

 

 

 

Administracja I stopnia:

Seminarium - Finanse publiczne i prawo finansowe

Seminarium - Finanse publiczne i prawo finansowe w krajach Unii Europejskiej

Seminarium - Prawo administracyjne

Seminarium - Procedury administracyjne

Seminarium - Prawo policyjne

Seminarium - Prawo cywilne

Seminarium - Prawo międzynarodowe publiczne

Seminarium - Prawo konstytucyjne

Seminarium - Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy

Seminarium - Prawo europejskie 

Seminarium - Prawo karne

Seminarium - Historia administracji

Seminarium - Prawo wykroczeń

Seminarium - Prawo pracy

Seminarium - Prawo pracy i prawo urzędnicze

Seminarium - prawno administracyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

Seminarium - Administracja w Unii Europejskiej

Seminarium - Prawo w działalności gospodarczej

 

Administracja II stopnia:

Seminarium - Finanse publiczne i prawo finansowe

Seminarium - Finanse publiczne i prawo finansowe w krajach Unii Europejskiej

Seminarium - Prawo podatkowe

Seminarium - Prawo cywilne

Seminarium - Prawo gospodarcze publiczne

Seminarium - Prawo międzynarodowe publiczne

Seminarium – Prawo pracy

Seminarium - Procedury administracyjne

Seminarium - Prawo rolne 

Seminarium - Prawo własności intelektualnej, mediów i reklamy

Seminarium - Prawo karne

Seminarium - Prawo konstytucyjne

Seminarium - Prawo międzynarodowe prywatne

Seminarium - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Seminarium - Fundusze europejskie

Seminarium - Organizacja ochrony środowiska

Seminarium - Prawo i procedury administracyjne

Seminarium - Prawa człowieka w sferze administracji publicznej

 

Bezpieczeństwo i Prawo I stopnia:

Seminarium - Zwalczanie przestępczości
Seminarium - Zatrudnienie w służbach mundurowych
Seminarium - Służby, inspekcje i straże

 

Bezpieczeństwo i Prawo II stopnia:

Seminarium - Zatrudnienie w służbach mundurowych

Seminarium - Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP 

Seminarium - Ustrój konstytucyjny RP 

Seminarium - Polityka i strategia bezpieczeństwa

Seminarium - System Bezpieczeństwa Narodowego RP

Seminarium - Bezpieczeństwo jednostki a ochrona praw człowieka

Seminarium - Bezpieczeństwo Unii Europejskiej

Seminarium - Bezpieczeństwo militarne i prawo konfliktów zbrojnych

Seminarium - Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych

 

 

Kryminologia I stopnia:

Seminarium - Kryminologiczne aspekty przestępczości

Seminarium - Kryminalistyczne aspekty przestępczości

Seminarium - Wiktymologia

Seminarium - Prawo policyjne

Seminarium - Wykonywanie środków reakcji prawnokarnej na przestępstwo

Seminarium - Postępowanie karne

Seminarium - Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Seminarium - Etyka zawodowa funkcjonariuszy ochrony bezpieczeństwa publicznego

Seminarium - Socjologia zachowań dewiacyjnych

Seminarium - Bezpieczeństwo gospodarcze

 

Kryminologia II stopnia:

Seminarium - Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Seminarium - Kierunki współczesnej przestępczości

Seminarium - Profilaktyka przestępczości

Seminarium - Prawna ochrona pokrzywdzonego

Seminarium - Ochrona informacji niejawnych

Seminarium - Zatrudnienie funkcjonariuszy ochrony bezpieczeństwa publicznego

Seminarium - Prawo własności intelektualnej, mediów i Internetu

Seminarium - Etyka zawodowa funkcjonariuszy ochrony bezpieczeństwa publicznego