Koła naukowe i organizacje studenckie

Stypendia doktoranckie

Stypendia z dotacji projakościowej

Stypendia MNiSW

Świadczenia pomocy materialnej


Przed złożeniem wniosku stypendialnego wszystkie publikacje zgłaszane do stypendium muszą być zarejestrowane w Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów Wydziału Prawa.

Oryginały publikacji do rejestracji należy zgłosić do 7 października 2022 r. w Bibliotece Prawniczej. Preferowane są dokumenty w wersji elektronicznej, które można przesyłać na adres: a.rutkowska@uwb.edu.pl.

Po zgłoszeniu i zarejestrowaniu publikacji w Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów Wydziału Prawa należy przesłać drogą elektroniczną do Biblioteki Prawniczej nowy wykaz publikacji (patrz: pliki do pobrania) do weryfikacji przez bibliotekarza (mgr Anna Sochoń - a.rutkowska@uwb.edu.pl).

Następnie wersję papierową można przesłać pocztą lub złożyć w pok. 202 wraz z pozostałymi dokumentami.

Punktację zarejestrowanych publikacji można sprawdzić na stronie: https://expertus.prawo.uwb.edu.pl/expertus/bib/