Koła naukowe i organizacje studenckie

Wnioski o stypendia doktoranckie należy składać do 15 października każdego roku.

Każdy doktorant ubiegający się o stypendium proszony jest o złożenie wykazu osiągnięć.