Koła naukowe i organizacje studenckie

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 - wnioski do 15 września 2018 r.

Każdy doktorant ubiegający się o stypendium proszony jest o złożenie wykazu osiągnięć.


Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informuję o możliwości ubiegania się przez m.in. pracowników naukowych a także studentów i doktorantów o stypendia umożliwiające wyjazd zagraniczny na:
- staże naukowo-badawcze,
- wizyty studyjne i badawcze,
- pobyty naukowo-badawcze,
- studia,
- letnie kursy języka.
 
Oferta obejmuje następujące kraje: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Chorwacja, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Litwa, Macedonia, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam.
 
Szczegółowe informacje dot. wyjazdów i terminów składania wniosków znajdują się stronie:
Dla naukowców i doktorantów: www.nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa
 
Zainteresowane osoby powinny złożyć komplet oryginalnych dokumentów wraz z podpisami w Dziale Współpracy Międzynarodowej UwB nie później niż 10 dni przed wymaganym terminem wskazanym w linku. Dział Współpracy przygotuje pismo przewodnie z Uczelni niezbędne do zgłoszenie wniosku a także, w miarę możliwości, służy wszelką pomocą w zakresie przygotowania wniosku.
 
dr hab Mariusz Popławski, prof. UwB
Prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej
Uniwersytetu w Białymstoku