Rada Wydziału, godz. 10:00

11 października 2019 r.

15 listopada 2019 r.

6 grudnia 2019 r.

10 stycznia 2020 r.

7 lutego 2020 r.

6 marca 2020 r.

3 kwietnia 2020 r.

15 maja 2020 r.

5 czerwca 2020 r.

18 września 2020 r.