Koła naukowe i organizacje studenckie

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/2023


Semestr zimowy

8-9 października 2022 r.

22-23 października 2022 r.

5-6 listopada 2022 r.

26-27 listopada 2022 r.

10-11 grudnia 2022 r.

14-15 stycznia 2023 r.

28-29 stycznia 2023 r.

 

Semestr letni
4-5 marca 2023 r.

18-19 marca 2023 r.

1-2 kwietnia 2023 r.

29-30 kwietnia 2023 r.

13-14 maja 2023 r.

27-28 maja 2023 r.

10-11 czerwca 2023 r.

 

TERMINY ZJAZDÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE