Koła naukowe i organizacje studenckie
Towarzystwo Przyjaciół Prawa Konstytucyjnego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 218

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Piotr Czeczot
Wiceprezes: Krzysztof Szabłowski
Skarbnik: Gabriel Konopko

 

 

 

 

 

 Opis działalności Koła:
Towarzystwo Przyjaciół Prawa Konstytucyjnego to działające już od wielu lat koło naukowe zrzeszające sympatyków i osoby zainteresowane tematyką prawa konstytucyjnego. Towarzystwo działa przy Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Celem działalności koła jest upowszechnianie wiedzy o prawie konstytucyjnym wśród studentów uczelni wyższych, w szczególności studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Flagową inicjatywą Towarzystwa Przyjaciół Prawa Konstytucyjnego jest organizowany rokrocznie Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym, w którym studenci uczelni wyższych z całego kraju, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, mogą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu polskiego prawa konstytucyjnego. W 2018 roku odbyła się już VIII edycja konkursu. Każdego roku inicjatywa spotyka się z niesłabnącym zainteresowaniem studentów, którzy pod patronatem swoich opiekunów naukowych licznie zasilają grono uczestników konkursu. Dzięki środkom finansowym pozyskanym od sponsorów, laureaci i wyróżnieni mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.