APD
JSA
Postępowania awansowe
Przewody doktorskie

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa Wydział uzyskał w dniu 26 września 1994 r., zaś uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa zostało przyznane decyzją Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 26 maja 1997 r.