Zarząd :
 Prezes: Aleksandra Godlewska
Wiceprezes: Dominik Przystępski
Wiceprezes: Piotr Wszeborowski

 

Opiekun:

 dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB