Koła naukowe i organizacje studenckie
Wydziałowe Koło Piłkarskie „Strzelec”
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Albert Miecznik
Wiceprezes: Piotr Betkowski

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

 

Kontakt:
 e-mail: strzelec@uwb.edu.pl

 

Media społecznościowe:

www.facebook.com/WKPStrzelec/

 

 Opis działalności Koła:
Wydziałowe Koło Piłkarskie ,,Strzelec” ma na celu propagowanie dyscypliny sportowej, jaką jest piłka nożna. Koło zrzesza studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, którzy interesują się piłką nożną lub aktywnie zajmują się tym sportem.

Członkowie Koła Piłkarskiego mają możliwość odbywania zorganizowanych treningów piłkarskich na hali uniwersyteckiej przy ul. Świerkowej 20A. Treningi koła odbywają się w każdy wtorek o godz. 21:30. Ponadto Koło organizuje turnieje piłkarskie, spotkania i konferencje z ludźmi ze świata sportu oraz czynnie reprezentuje Wydział Prawa w zewnętrznych turniejach piłkarskich.
Najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Koło jest Turniej Temida Cup odbywający się w trakcie Dni Wydziału Prawa. WKP „Strzelec” organizuje również Turniej w grę FIFA, czy Turniej Piłkarzyków.

Zarząd zaprasza wszystkich chętnych do współpracy i aktywnego uczestnictwa w życiu Koła.