Zakład Prawa Rolnego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 305
+48 85 745 71 55

 

Kierownik:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
- - -

 

Pracownicy:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB bieluk@uwb.edu.pl  USOSweb 
dr Dorota Milanowska  dorotami@uwb.edu.pl  urlop
dr Rafał Michałowski r.michalowski@uwb.edu.pl USOSweb 

 

Przedmiot badań naukowych:

– Obrót nieruchomościami rolnymi

– Prawo spadkowe

– Ekonomiczna analiza prawa

– Skutki prawne śmierci przedsiębiorcy

– Umowa o roboty budowlane

– Ochrona gruntów rolnych

– Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

– Własność publiczna i prywatna

Dydaktyka:

– Prawo rolne

– Prawo cywilne

– Postępowanie cywilne

– Prawo spadkowe

– Ekonomiczna analiza prawa

– Gospodarka nieruchomościami

– Gospodarowanie mieniem samorządu terytorialnego

– Obrót nieruchomościami rolnymi

 

Koła Naukowe
nazwa opiekun naukowy
-  -