Zarząd:
 Prezes: Patryk Topolski
Członek Zarządu: Olga Wiśniewska
Członek Zarządu: Urszula Czerniecka

 

Koordynator:

prof. dr hab. Andrzej Sakowicz