Osoby odpowiedzialne za praktyki studenckie

 

mgr Magdalena Krysiuk
15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 210
m.krysiuk@uwb.edu.pl

(+48 85) 745 71 99

 

mgr Adrianna Ciborowska-Gudewicz
15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 210
a.ciborowska@uwb.edu.pl

(+48 85) 745 71 90

 

Sprawy dotyczące praktyk załatwiane są w godzinach: 
poniedziałek 11:00 - 15:00
wtorek 09:00 - 13:00
środa 11:00 - 15:00
czwartek nieczynne
piątek 09:00 - 13:00


W trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych sprawami praktyk zajmują się dziekanaty. 

 

Informacje ogólne dla studentów

 

Studenci stacjonarni kierunków:

– Prawo: 2 praktyki dwutygodniowe, jedna na IV roku, druga na V roku,

– Administracja I stopnia: 1 praktyka trzytygodniowa na II roku,

– Bezpieczeństwo i prawo I stopnia: 1 praktyka trzytygodniowa na II roku,

– Kryminologia I stopnia: 1 praktyka trzytygodniowa na II roku.

 

Studenci niestacjonarni kierunków:

– Prawo: 2 praktyki dwutygodniowe, jedna na IV roku, druga na V roku,

– Administracja I stopnia: 1 praktyka trzytygodniowa na II roku,

– Bezpieczeństwo i prawo I stopnia: 1 praktyka trzytygodniowa na II roku,

– Kryminologia I stopnia: 1 praktyka trzytygodniowa na II roku.

 

Obowiązek odbycia praktyk wynika z regulaminu praktyk i programu studiów.

Deklarację planowanej praktyki zawodowej należy dostarczyć najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, jednak nie później niż do 1 czerwca.

Skierowania na praktyki wydają opiekunowie praktyk poszczególnych kierunków.

W czasie odbywania praktyki należy prowadzić dziennik praktyk, który można otrzymać w p. 210 lub dziekanatach w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych.