Formularz publikacji może zawierać jedynie adresy mailowe @uwb.edu.pl.
Adresy prywatne lub z innej domeny nie będą akceptowane co oznacza, że formularz publikacji
nie będzie akceptowany.

 

Zasady organizacji wydarzeń na Wydziale Prawa UwB

Koła naukowe i organizacje studenckie powinny do koordynatora ds. organizacji studenckich i kół naukowych:

 1. złożyć wypełnione i podpisane zgłoszenie imprezy (plik "Zgłoszenie konferencji naukowej organizowanej na UwB") nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia (konferencji, sympozjum, wykładu itp.); warto dokonywać zgłoszeń wszystkich organizowanych przedsięwzięć (nawet tych bez kosztów),
 2. do zgłoszenia dołączyć podanie skierowane do Dziekana Wydziału Prawa z prośbą o wyrażenie zgody na wydatkowanie kwoty potrzebnej do organizacji planowanego przedsięwzięcia i wskazaniem na jakie cele kwota ta zostanie przeznaczona; na podaniu powinna widnieć akceptacja i podpis opiekuna naukowego koła lub organizacji,
  – 
  nie można rozliczyć faktury za zakup materiałów i usług, na które nie uzyskano wcześniejszej zgody Dziekana, za zakup materiałów biurowych, papierniczych,
  – druk plakatów (w sprawie druku materiałów promocyjnych należy zgłosić się do Pani Magdy Zaręby),
 3. po zorganizowanym wydarzeniu w ciągu tygodnia złożyć formularz rozliczenia budżetu konferencji organizowanej na UwB (plik "Rozliczenie budżetu konferencji organizowanej na UwB").

  Do rozliczenia powinny zostać dołączone faktury VAT związane z poniesionymi wydatkami. Na fakturach jako nabywca musi być wpisany Uniwersytet w Białymstoku:

  Uniwersytet w Białymstoku
  ul. Świerkowa 20B
  15-328 Białystok

  NIP: 542-23-83-747)

  W przypadku zakupu nagród w konkursach, turniejach itp. konieczne jest odebranie od nagrodzonych osób pisemnego potwierdzenia otrzymania nagrody.

 4. W celu uzyskania materiałów promocyjnych Wydziału Prawa w związku z organizowanym wydarzeniem, należy skierować podanie do Pana Dziekana z prośbą o udostępnienie określonej ilości materiałów promocyjnych. Podanie należy złożyć w pok. 204 204 z jednoczesnym przesłaniem informacji mailowej do promocji Wydziału Prawa.

Wszystkie sprawy związane z działalnością kół naukowych i organizacji studenckich prowadzi koordynator mgr Adriana Głażewska.

Zarządzenie 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad organizacji i rozliczania konferencji naukowych i edukacyjnych w Uniwersytecie w Białymstoku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące  pozyskiwania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na działalność studencką znajdują się pod adresem: www.uwb.edu.pl/pozyskiwanie-i-rozliczanie-srodkow-finansowych-3986

 

Koła naukowe i organizacje studenckie powinny do działu promocji Wydziału Prawa UwB:

 1. dokonać zgłoszenia wydarzenia celem zamieszczenia informacji o imprezie na stronie internetowej, portalach społecznościowych, rezerwacji gadżetów Wydziału Prawa (nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia, spotkania itp. );
  –  
  rezerwacja sali odbywa się u mgr Anny Dubrownik lub mgr Anny Cechy,
  –  
  formularz należy przesłać do działu promocji,
 2. po zorganizowanym wydarzeniu w ciągu tygodnia od jego zakończenia przesłać do działu promocji sprawozdanie z imprezy (plik "Formularz publikacji informacji na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB"); nie później niż 2 tygodnie od wydarzenia.

Dział promocji Wydziału Prawa UwB - mgr Joanna Teresa Quigley (urlop), Magda Zaręba (promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl).

 

Zasady publikowania informacji na stronie internetowej i portalach społecznościowych Wydziału Prawa UwB
(np. aktualności, relacji, ogłoszeń - niebędących informacjami zawartymi w formularzu 
związanym ze zgłaszaniem wydarzenia, podanym w zasadach powyżej)


Koła naukowe i organizacje studenckie celem zamieszczenia informacji na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB i portalach społecznościowych powinny:

 1. wypełnić formularz publikacji informacji (plik "Formularz publikacji informacji na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB") i przesłać go do działu promocji;
 2. w treści wiadomości wysłanej drogą mailową, wskazać czy poza stroną internetową Wydziału Prawa UwB publikacja ma ukazać się w mediach społecznościowych Wydziału.

Dział promocji Wydziału Prawa UwB - mgr Joanna Teresa Quigley (urlop), Magda Zaręba (promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl).

 

Formularz publikacji może zawierać jedynie adresy mailowe @uwb.edu.pl.
Adresy prywatne lub z innej domeny nie będą akceptowane co oznacza, że formularz publikacji
nie będzie akceptowany.