Postępowania awansowe
Przewody doktorskie
APD
JSA

Zasady organizacji wydarzeń przez pracowników Wydziału Prawa UwB

Organizując wydarzenie (np. konferencję, seminarium, szkolenie) w ramach działalności Wydziału Prawa UwB pracownik powinien:

1. wypełnić formularz zgłoszenia wydarzenia w dziale promocji Wydziału Prawa UwB (plik "Formularz zgłoszenia wydarzenia w dziale promocji Wydziału Prawa UwB"):

rezerwacja sali odbywa się u mgr Anny Dubrownik lub mgr Anny Cechy,

formularz należy przesłać do działu promocji,

2. wypełnić i podpisać zgłoszenie imprezy na Uniwersytecie w Białymstoku (plik "Zgłoszenie konferencji naukowej organizowanej na UwB"):

zgłoszenie należy złożyć nie później niż na tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia w sekretariacie Dziekana Wydziału Prawa UwB u mgr Marty Jakubiec,

3. po zorganizowanym wydarzeniu w ciągu tygodnia od jego zakończenia przesłać do działu promocji sprawozdanie z imprezy (plik "Formularz publikacji informacji na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB").

 

Zasady publikowania informacji na stronie internetowej i portalach społecznościowych
przez pracowników Wydziału Prawa UwB
(np. aktualności, relacji, ogłoszeń - niebęących infomacjami zawartymi w formularzu 
związanym ze zgłaszaniem wydarzenia, podanym w zasadach powyżej)

Zamieszczając informację na stronie internetowej Wydziału Prawa lub portalu społecznościowym pracownik powinien:

wypełnić formularz publikacji informacji (plik "Formularz publikacji informacji na stronie internetowej Wydziału Prawa UwB") i przesłać go do działu promocji.

 

Dział promocji Wydziału Prawa UwB - mgr Joanna Teresa Romanowska (promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl).