Od roku ak. 2019/2020 wnioski o stypendia należy wypełniać i zarejestrować w wersji elektronicznej w USOSweb Uwb,

a następnie w wersji papierowej wraz z załącznikami dostarczyć do właściwej jednostki.

 

Instrukcje

Oświadczenie o dochodach

POBIERZ

Wniosek o stypendium socjalne

POBIERZ

Wniosek o zapomogę

POBIERZ

 

 

Oświadczenia

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

POBIERZ

Oświadczenie do zwiększenia stypendium socjalnego

POBIERZ

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

POBIERZ

Zaświadczenie o średniej ocen (tylko dla studentów 1. roku drugiego stopnia, którzy ukończyli pierwszy stopień poza Wydziałem)

POBIERZ