Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr Anna Drabarz

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego | Institute of Public International Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 306
a.drabarz@uwb.edu.pl
(+48 85) 745-71-63