Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr Arkadiusz Bieliński

Zakład Prawa Cywilnego | Institute of Civil Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 316
a.bielinski@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 93