Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr hab. Adam Bartnicki

Wydziałowy Pełnomocnik Rektora ds. Legii Akademickiej

Pracownia Systemów Politycznych | Institute of Political Systems

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 218
a.bartnicki@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 61