Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr hab. Andrzej Jackiewicz, prof. UwB

Zakład Prawa Konstytucyjnego | Institute of Constitutional Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 218
jackiewicz@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 61