Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr hab. Anna Doliwa-Klepacka, prof. UwB

 Zakład Prawa Europejskiego | Institute of European Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 304
doliwa_klepacka@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 97