Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr hab. Mirosław Wincenciak, prof. UwB

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 302
m.wincenciak@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 54