Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

dr Maria Cudowska

Zakład Prawa Handlowego | Institute of Commercial Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 305
 m.cudowska@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 55