Stopnie i tytuły naukowe
Postępowanie ws. nadania stopnia doktora
Przewody doktorskie

Ewaluacja jakości działalności naukowej odbywa się na podstawie:

 1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku [dostępna tutaj]
 2. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji działalności naukowej z dnia 22 lutego 2019 r. [dostępne tutaj]
 3. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej [dostępna tutaj]
 4. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dn. 19 października 2021 r. [dostępna tutaj]

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej odbywa się w podziale na 3 kryteria:

 1. Ocena poziomu prowadzonej działalności naukowej – publikacje [opis kryterium dostępny tutaj]
 2. Ocena efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych [opis kryterium dostępny tutaj]
 3. Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki [opis kryterium dostępny tutaj]

 

Dodatkowe pliki:

 1. Lista czasopism punktowanych w dyscyplinie nauki prawne wg kolejności punktowej [dostępna tutaj]
 2. Lista czasopism punktowanych w dyscyplinie nauki prawne wydawanych w Polsce [dostępna tutaj]
 3. Pełna lista czasopism punktowanych we wszystkich dyscyplinach [dostępna tutaj]
 4. Lista wydawnictw punktowanych 80 i 100 (czyli 100 i 120 dla nauk społecznych) [dostępna tutaj]
 5. Symulacja podziału punktów i slotów - publikacje we współautorstwie [dostępna tutaj]
 6. Kalkulator punktacji
 7. Przewodnik po ewaluacji opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [dostępny tutaj]

  

WYSZUKIWARKA CZASOPISM I WYDAWNICTW MNiSW I MEiN

FAŁSZYWE INFORMACJE W NAUCE - WAŻNE INFORMACJE

 

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH - PUNKTACJA WEDŁUG WYKAZÓW MNISW

EWALUACJA 2017-2020

Artykuły z lat 2019-2020 Wykaz czasopism z 9.02.2021 r.
Artykuły z lat 2017-2018 Wykaz czasopism z 25.1.2017 r.
Część A, Część B, Część C
Artykuły z lat 2017-2018 indeksowane w:
 • Scopus – jeśli posiada status czasopisma aktywnego
 • Science Citation Index Expanded,
 • Social Sciences Citation Index,
 • Arts & Humanities Citation Index,
 • Emerging Sources Citation Index
i nieujęte w wykazie czasopism z 25.1.2017 r.
jak najniżej punktowane czasopismo w części A wykazu z 25.1.2017
Pozostałe artykuły 5 punktów
Artykuły recenzyjne 50% wartości z wykazów czasopism

 

Wszelkie pytania na temat ewaluacji kierować należy do Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Elżbiety Kużelewskiej, prof. UwB: e.kuzelewska@uwb.edu.pl