Działania związane z "Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030"

 

Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych (MCBiEK)
  15-365 Białystok, ul. Pogodna 65

 

Zarząd:
stanowisko imię i nazwisko e-mail 
Dyrektor prof. dr hab. dr h. c.
Emil W. Pływaczewski
e.plywaczewski@uwb.edu.pl
Zastępca Dyrektora prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk ewa.guzik@uwb.edu.pl

Sekretarz naukowy ds. współpracy
z państwami wschodnimi

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska  laskowska@uwb.edu.pl

Sekretarz naukowy ds. współpracy
z państwami zachodnimi

dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB w.filipkowski@uwb.edu.pl

Koordynator

dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz e.jurgielewicz-delegacz@uwb.edu.pl

  

Kontakt:
 e-mail: mcbiek@uwb.edu.pl

 

Media społecznościowe:
www.facebook.com/mcbiek

 

Opis działalności:

Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych (MCBiEK) zostało powołane w dniu 1 kwietnia 2017 r. na podstawie § 12 ust. 8 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku.

W skład Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych wchodzą najwybitniejsi kryminolodzy z całego świata: prof. Chris Eskridge (USA), prof. Francis T. Cullen (USA), prof. Lawrence Sherman (Wielka Brytania), prof. Jianhong Liu (Chiny), prof. Yakov Gilinskiy (Rosja), prof. Rick Sarre (Australia), prof. Anthony Minnaar (RPA), prof. Freda Adler (USA), prof. Jerzy Sarnecki (Szwecja), prof. Hans-Jürgen Kerner (Niemcy), prof. Sławomir Redo (Austria), prof. Jay S. Albanese (USA), prof. Obi N. I. Ebbe (USA) oraz prof. Maria Haberfeld (USA).

Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych prowadzi interdyscyplinarne badania podstawowe oraz prace rozwojowe na potrzeby zarówno szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i wymiaru sprawiedliwości. Projekty realizowane przez Zespół złożony z pracowników i doktorantów Katedry Prawa Karnego i Kryminologii angażują naukowców z wielu dziedzin nauki: np. informatyki, cybernetyki czy nauk o życiu.

Naukowcy wchodzący w skład Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych posiadają liczne kontakty naukowe na całym świecie, co pozwala na międzynarodową współpracę w ramach prowadzonych badań. Naukowcy, z którymi pracownicy Centrum prowadzą współpracę, pochodzą m.in. z: Austrii, RFN, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Czech, Szwecji, Grecji, Turcji, Rosji, Białorusi, USA, Japonii, Australii, Kanady, Chin, Korei Południowej, Tajlandii, Kataru, a także Republiki Południowej Afryki.

Do zadań Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych zalicza się:

– prowadzenie i koordynowanie interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu kryminologii, a w szczególności w takich obszarach jak: bezpieczeństwo obywateli i państwa, najpoważniejsze kategorie przestępstw oraz patologii społecznych, współczesne zagrożenia związane z rozwojem społeczeństwa oraz technologii, funkcjonowanie organów ścigania, służb specjalnych oraz wymiaru sprawiedliwości,

– inicjowanie i koordynowanie udziału Uniwersytetu w konsorcjach badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym w zakresie powyższych tematów,

– organizowanie konferencji, seminariów i staży badawczych,

– współpracę z organami państwowymi, podmiotami sektora prywatnego oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,

– przygotowywanie ekspertyz na potrzeby organów państwowych, podmiotów z sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych w kraju i za granicą,

– prowadzenie działalności wydawniczej oraz popularyzatorskiej.