Dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB uzyskał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Informujemy, że postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr. hab. Adamowi Doliwie, prof. UwB z Zakładu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!