Dr hab. Izabela Kraśnicka została wybrana do zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa

Pani dr hab. Izabela Kraśnicka, Prodziekan Wydziału Prawa ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju została wybrana do zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa (ELFA).

ELFA zostało założone w celu podniesienia jakości kształcenia prawniczego w Europie poprzez stworzenie platformy do dyskusji i wymiany doświadczeń. Celem działalności ELFA jest koordynowanie procesu reformy edukacji prawniczej w Europie, wprowadzanie nowych tematów, promowanie współpracy między uniwersytetami w Europie oraz reprezentowanie wydziałów prawa wobec instytucji europejskich, krajowych instytucji edukacyjnych oraz stowarzyszeń prawniczych.

Serdecznie gratulujemy!