Dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB wybrany do Kolegium Redakcyjnego miesięcznika "Palestra"

W dniu 29 kwietnia 2021 r. dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB został wybrany na 3-letnią kadencję do Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Palestra”.
Czasopismo jest głównym czasopismem adwokackim, ukazującym się przed wojną i nieprzerwanie od 1956 r. Jest to jeden z najbardziej zasłużonych tytułów na polskim rynku publikacji prawniczych, a członkostwo w Kolegium Redakcyjnym należy odbierać jako duże wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy!