III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ordynacja podatkowa – stan obecny i kierunki zmian”

Data wydarzenia 14-06-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Koło Naukowe Prawa Podatkowego oraz Katedra Prawa Podatkowego Wydziału Prawa UwB zapraszają na III Ogólnopolską Studencko-doktorancką Konferencję Naukową „Ordynacja podatkowa - stan obecny i kierunki zmian”, która odbędzie się 14 czerwca 2021 r., o godz. 9:00 w formie zdalnej.

Celem Konferencji jest podjęcie dyskusji wokół Ordynacji podatkowej - aktualnych problemów związanych z orzecznictwem sądów administracyjnych, bieżących zmian oraz kierunków zmian w przyszłości.

Udział czynny mogą wziąć studenci oraz doktoranci kierunków prawo oraz pokrewnych (administracja, doradztwo podatkowe itp.), po uprzednim przesłaniu abstraktów z opisanymi najważniejszymi tezami wystąpienia konferencyjnego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym w konferencji zobowiązane są wypełnić formularz zgłoszeniowy
Każdy z prelegentów otrzyma certyfikat potwierdzający czynny udział. Na Państwa zgłoszenia wraz z abstraktem czekamy do 30 maja 2021 r.

Przewidywany czas wystąpienia to 15 minut. Abstrakt powinien zawierać nie więcej niż 400 słów oraz określać główne tezy wystąpienia. Nadesłane abstrakty będą podlegać merytorycznej ocenie, a organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych zgłoszeń.  Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.

Podczas konferencji odbędzie się konkurs na najlepsze wystąpienie. Laureatów wyłoni Rada Naukowa Konferencji, której obradami kieruje prof. dr hab. Leonard Etel.

Kontakt w sprawie Konferencji: Mariusz Trzonkowski - Przewodniczący KNPP, knpp.uwb@gmail.com.

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku