Partnerzy Projektu działają zgodnie z duchem i celem projektu, którym jest zwiększenie integracji i dobrobytu społecznego uczniów ze środowisk migracyjnych

Partnerzy Projektu działają zgodnie z duchem i celem projektu, którym jest zwiększenie integracji i dobrobytu społecznego uczniów ze środowisk migracyjnych. Kluczowe znaczenie ma wdrożenie dostosowanych do potrzeb praktycznych narzędzi na poziomie lokalnym oraz zwiększenie umiejętności uczniów, ich rodziców i wychowawców w celu odwrócenia i zmniejszenia ryzyka tego od dawna uznawanego wykluczenia migrantów.

Projekt "Fostering inclusive and fair environment for secondary students at intercultural school settings through a novel pedagogical method based on restorative practices and social & emotional learning" (Fair School) ma na celu rozwiązanie problemu integracji dzieci migrantów, a sukces w systemach edukacyjnych kraju przyjmującego jest kluczową częścią szerszej społeczno-ekonomicznej integracji populacji migrantów.

Projekt jest finansowany z programu ERASMUS+ pod numerem referencyjnym 2020-1-ES01-KA201-083026.

FAIR SCHOOL jest jedną z inicjatyw, która ma przyczynić się do rozwiązania tego złożonego problemu poprzez opracowanie i wdrożenie integracyjnych i komunikacyjnych programów wspierających tworzenie sprawiedliwego, tolerancyjnego i integracyjnego środowiska w szkole, opartego na integracji skutecznych technik pedagogicznych: sprawiedliwości naprawczej w połączeniu z proaktywnymi podejściami do uczenia się opartego emocjach społecznych. Zwiększy to empatię, tolerancję oraz umiejętności społeczne i komunikacyjne wśród uczniów, co jest istotne dla integracji i wzajemnego zrozumienia między ludźmi pochodzącymi z różnych środowisk społeczno-kulturowych.

Projekt FAIR SCHOOL jest koordynowany przez Uniwersytet Carlosa III w Madrycie, Hiszpania.

Projekt jest finansowany przez program ERASMUS+ pod numerem referencyjnym 2020-1-ES01-KA201-083026.

Więcej informacji o projekcie fair School:
Fair School

Odwiedź platformę rozpowszechniania projektu:
Fair School Erasmus+ project card

#fairschoolproject #erasmusplus #education #inclusion