Patronat honorowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa kluczową rolę w mikro- i makroekonomicznym wymiarze zarówno krajowej gospodarki, jak i gospodarek krajów UE. Dlatego, Adam Abramowicz - Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców objął patronatem honorowym dwie inicjatywy organizowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku:

  • „Seminarium Prawne dla Biznesu”, organizowane we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz Podlaskim Klubem Biznesu
  • Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Prawo i podatki w biznesie, które zostaną uruchomione od roku akademickiego 2021/2022

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wierzy, że „Seminaria Prawne dla Biznesu”, dedykowane polskim przedsiębiorcom, pomogą zdefiniować najbardziej istotne i skomplikowane problemy prawne, z którymi mierzą się różne branże, a podniesienie poziomu wiedzy wśród przedsiębiorców wpłynie dodatnio na komfort i warunki funkcjonowania ich firm.
Natomiast absolwenci studiów I stopnia na kierunku „Prawo i podatki w biznesie” zostaną przez wykładowców Uniwersytetu w Białymstoku wyposażeni w wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki tym działaniom właściciele firm w regionie, a także potencjalni przyszli przedsiębiorcy, będą posiadać wyższe kompetencje niezbędne w biznesie, czego długofalowym skutkiem będzie prężny rozwój sektora MŚP.