Projekt Fair School ma na celu rozwiązanie problemu integracji dzieci migrantów

Projekt Fair School ma na celu rozwiązanie problemu integracji dzieci migrantów, a odniesienie sukcesu w systemach edukacyjnych kraju przyjmującego jest kluczową częścią szerszej integracji społeczno-ekonomicznej populacji migrantów. Projekt jest finansowany z programu ERASMUS+ pod numerem referencyjnym 2020-1-ES01-KA201-083026.

Podczas ostatniego wydarzenia związanego z projektem "Learning, Teaching, Training Activities" (LTTA), które odbyło się w mieście Espinho w Portugalii, a którego gospodarzami byli koledzy z Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino Lda (SPEL), partnerzy dyskutowali na temat możliwości dostępu do wypracowanych materiałów w wielu językach. W konsekwencji podjęto decyzje o stworzenia krótkich opisów podsumowujących każdy film instruktażowy dla każdego z czterech tematów: rola nauczyciela jako facylitatora, pojęcie sprawiedliwości naprawczej, sfera społecznego emocjonalnego uczenia się oraz metodologia projektu do wykorzystania w szkole. Wykorzystywanie video tutoringu połączonego z pracą grupową pomiędzy nauczycielami jest procesem mającym na celu motywowanie uczniów, wspieranie aktywnego uczenia się oraz poprawę kompetencji komunikacyjnych, krytycznego myślenia i podejmowania decyzji.

Projekt jest finansowany przez program ERASMUS+ pod numerem referencyjnym 2020-1-ES01-KA201-083026.

Więcej informacji o projekcie fair School:
https://lnkd.in/gv-qzCit

Odwiedź platformę rozpowszechniania projektu:
Fair School Erasmus+ project card
#fairschoolproject #erasmusplus #education #inclusion