Konkurs na pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

Prezydent Miasta Ełk ogłosił kolejną edycję „Konkursu na najlepsze prace dyplomowe o tematyce związanej z miastem Ełk”.

Jest to już piętnasta edycja konkursu. Zwycięzcy konkursu mieli możliwość publicznej prezentacji swoich prac, a tym samym podzielenia się oryginalnymi i innowacyjnymi pomysłami oraz wynikami badań. Celem konkursu jest promowanie absolwentów studiów i popularyzowanie wyników prac, których tematyka, wyniki badań, oryginalne i innowacyjne pomysły są powiązane z miastem Ełk.

Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich.

W tegorocznym budżecie na nagrody w konkursie przeznaczono 10.000 zł. Prace należy zgłaszać do Urzędu Miasta Ełk (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk). Termin składania prac upływa 15 października 2022 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Miasta Ełk.

Moża się również kontaktować bezpośrednio z biurem konkursu e-mail: a.lewandowska@um.elk.pl.