Zebrania Naukowe pt. „Prawo nowych technologii”

Informujemy, iż Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych jest zaangażowanie w propagowanie inicjatywy Zebrań Naukowych pt. „Prawo nowych technologii”, która zrodziła się w ramach Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa.

Ma za zadanie prezentować inicjatywy naukowe realizowane w Polsce o charakterze interdyscyplinarnym łączące badania w obszarze prawa, etyki oraz najnowszych technologii, zwłaszcza informatycznych. Wirtualna Katedra liczy, iż zintensyfikuje to dyskusje na tego typu tematy i przyczyni się do rozwoju różnych gałęzi nauki w Polsce, w tych obszarach. Natomiast Centrum — reprezentowane przez dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB — odpowiada za tematy związane z cyberprzestępczością i cyberbezpieczeństwem, zgodnie z zakresem działalności Centrum.

Zebrania naukowe będą odbywać się w formie on-line co dwa tygodnie od  19 października 2021 r.

Spotkania odbywać się będą na platformie Google pod adresem: https://meet.google.com/XVI-IPJQ-OFH.

Zachęcamy do wzięcia udziału w seminariach.

Więcej informacji oraz harmonogram.