Relacja z I MKN „Aktualności dychotomii prawa publicznego i prywatnego”

W dniach 13-14 maja 2019 r. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Aktualności dychotomii prawa publicznego i prywatnego”, zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Finansowe, Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej, Studenckie Koło Nauk Penalnych, Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii UwB, Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej, Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska oraz Koło Naukowe Innowacja. Konferencja podzielona była na cztery sekcje tematyczne: panel historyczno-filozoficzny panel cywilno-gospodarczy, panel karnistyczny i panel ogólny.

Konferencję otworzył prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, opiekun Koła Naukowego Prawa Finansowego, który przywitał wszystkich gości, w szczególności prelegentów z Białorusi, Rosji i Czech, którzy również wygłosili referaty powiązane z tematem wydarzenia. Oprócz zagranicznych prelegentów podczas pierwszego dnia konferencji wystąpili także przedstawiciele Wydziału Prawa UwB, wśród których znaleźli się: prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski, dr hab. Sławomir Presanarowicz, prof. UwB, dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz dr Dariusz Kużelewski oraz mgr Karolina Zapolska.

Podczas drugiego dnia konferencji swoje referaty wygłosili doktoranci i studenci. W każdej z sekcji trwały równie intensywne debaty, a uczestnicy mieli szansę na wymienienie się swoimi doświadczeniami w danym temacie. Oprócz prelegentów z Wydziału Prawa swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Libera Università Maria SS. Assunta i Università degli Studi eCampus we Włoszech.

Konferencja została objęta patronatami honorowymi: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych, Dziekana Wydziału Prawa UwB prof. zw. dr. hab. dr h.c. Emila W. Pływaczewskiego, Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Rektora UwB prof. dr. hab. Roberta W. Ciborowskiego, NZS Białystok. Patronat medialny objął Portal Miejski BiałystokOnline, studentprawa.pl oraz Lex Eventum. Współsponsorem wydarzenia był Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło.