Relacja z XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbył się w dniach 7-13 maja 2022 r.

XVIII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki odbył się w dniach 7-13 maja 2022 r., a jego myślą przewodnią było motto A. Einsteina: „Przyszłość należy do wyobraźni!” Tak jak przy poprzednich edycjach, tak również i przy tegorocznej zarówno pracownicy, jak i doktoranci, studenci Wydziału Prawa zaangażowali się aktywnie w organizację Festiwalu.

Dnia 8 maja 2022 r. na Stadionie Miejskim w Białymstoku w ramach PFNiSz odbył się „Piknik rodzinny”. Przedstawiciele Wydziału Prawa przygotowali tego dnia trzy tematyczne stoiska:

 • „Cudzoziemcy w Polsce” – konkurs wiedzy koordynowany przez mgr Renatę Agnieszkę Olesiejuk,
 • „Poznaj bliżej prawo własności intelektualnej” – koordynowany przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu,
 • „Kilka słów o liniach papilarnych z punktu widzenia kryminalistyki” – stoisko daktyloskopijne koordynowane przez mgr Adrianę Kuligowską wraz z Kołem Naukowym Prawa Karnego i Kryminologii.

Wydarzenia na Wydziale Prawa UwB w ramach PFNiSz odbyły się w dniu 13 maja 2022 r. Tego dnia odwiedziło nas kilka klas z białostockich liceów ogólnokształcących. Goście Wydziału Prawa oraz studenci wzięli udział w licznych inicjatywach:

 • symulacji rozprawy rozwodowej – przygotowanej przez Koło Nauk Cywilistycznych,
 • wykładzie pt. „Debata oksfordzka” –przygotowanym przez członków Koła Naukowego Inicjatyw Administracyjnych,
 • wykładzie koordynowanym przez mgr. Pawła Zawadzkiego pt. „Konstytucyjna nienaruszalność granic w praktyce Straży Granicznej”, którego prelegentami byli Funkcjonariusze Straży Granicznej,
 • prelekcji dr. Krzysztofa Szczygielskiego pt. „O sławnych prawodawcach w dziełach Adama Mickiewicza”,
 • wykładzie pt. „Prawo własności intelektualnej w życiu codziennym” koordynowany, przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu,
 • warsztatach ze sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, które przeprowadził mgr Marcin Sowała,
 • warsztatach zorganizowanych przez Studenckiego Koło Prawa Gospodarczego w ramach Competition Law Academy,
 • warsztatach pt. „Sztuka walki czy kompromisu? Nauka negocjacji krok po kroku” przeprowadzonych przez dr Marię Cudowską we współpracy z dr Renatą Tanajewską oraz dr Pawłem Czaplickim,
 • wykładzie pt. „Internetowy sąd, czyli jak w 5 minut wytoczyć (i wygrać) proces sądowy, nie wychodząc z domu”, który został przeprowadzony przez dr. Karola Skrodzkiego,
 • wykładzie pt. „Udział społeczeństwa w sprawie incydentu Nangar Khar w świetle zasad Konstytucji RP” zorganizowanym przez mgr Renatę Agnieszkę Olesiejuk.

Tego dnia na I piętrze Wydziału Prawa Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii wraz z mgr Justyną Omeljaniuk przygotowało stoisko daktyloskopijne pt. „Czy wiesz jak wiele kryją Twoje odciski palców?”, które również cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Dnia 7 czerwca 2022 r. dr hab. Izabela Kraśnicka – prodziekan Wydziału Prawa ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju wraz z główną koordynatorką PFNiSz z ramienia Wydziału Prawa – dr Emilią Jurgielewicz-Delegacz spotkały się z osobami zaangażowanymi w wyżej wymienione inicjatywy. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali certyfikaty poświadczające ich zaangażowanie w Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.

Tegoroczna edycja Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Prawa była koordynowana przed dr Emilię Jurgielewicz-Delegacz – we współpracy z mgr Marcinem Sowałą.