Prodziekan Wydziału Prawa ds. Dydaktyki

dr hab. Artur Olechno, prof. UwB

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 208
a.olechno@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 51

 

Zobacz aktualny dyżur Prodziekana