Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

prof. dr hab. Grażyna Barbara Szczygieł

Zakład Prawa Karnego | Institute of Criminal Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 109
 g.szczygiel@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 87