Koła naukowe i organizacje studenckie

Pełnomocnik Dziekana ds. Niepełnosprawności

dr Anna Drabarz

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Niepełnosprawności dba o realizację praw studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami studiujacych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w sprawach infywidualnych i całego Wydziału.

Do jego zadań należy m.in.:

– rozpoznawanie problemów, potrzeb i oczekiwań studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami wynikających z ich uwarunkowań psychofizycznych – i zapewnienie skutecznej reakcji Wydziału na nie,

– pomoc w dostosowaniu formy egzaminów do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz organizowanie zindywidualizowanych form wsparcia umożliwiającego korzystny przebieg studiów,

– reprezentowanie interesów studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami przed organami uczelni, nauczycielami akademickimi i na zewnątrz,

– opiniowanie decyzji dotyczących studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami wydawanych przez organy Wydziału,

– udzielanie konsultacji pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami, jak również osobom świadczącym usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami (asystenci),

– informowanie kandydatów na studia o możliwości kształcenia na Wydziale osób z niepełnosprawnościami.

 

Wszelkie dane oraz informacje przekazywane podczas kontaktu z Pełnomocnikiem są objęte zasadą poufności.

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego z dr Anną Drabarz (a.drabarz@uwb.edu.pl).

 

Więcej informacji na temat warunków do studiowania na UwB i stypendiów dla osób z niepełnosprawnościami jest dostepnych na stronie Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.