Koła naukowe i organizacje studenckie

Kierownik studiów: dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB

W roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku planowana jest rekrutacja na Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Narodowe w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowym celem Studiów jest zapoznanie uczestników z zasadniczymi zagadnieniami szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz praktyką jego funkcjonowania. Uczestnicy studiów podyplomowych poznają strategię, organizację i podstawowe zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego. Uczestnicy studiów podyplomowych zostaną przygotowani do służby i pracy oraz stosowania prawa w różnych rodzajach organów stojących na straży bezpieczeństwa państwa w tym: Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, służbach, strażach, inspekcjach, organach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych. Program został podzielony na pięć bloków tematycznych dotyczących: zagadnień ogólnych, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, organów ochrony prawa i bezpieczeństwa narodowego,  międzynarodowych aspektów bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych wybranych aspektów bezpieczeństwa narodowego.

Program Studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności potrzeby absolwentów szkół wyższych, osób związanych z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, służbami mundurowymi i szeroko rozumianym systemem bezpieczeństwa narodowego oraz innych osób aktywnych zawodowo oraz zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa państwa. Studia są ukierunkowane na osoby, którym przydadzą się one w codziennej pracy na rzecz bezpieczeństwa narodowego.

 

Czas trwania studiów: 
2 semestry – ilość godzin wykładów i ćwiczeń: 150.

Koszt uczestnictwa: 
4.500 zł - płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.

Terminy i rekrutacja.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 202
email: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 73