Kierownik studiów: dr Emilia Truskolaska

Studia podyplomowe organizowane we współpracy z LegalHut. Dwusemestralne studia, rozwijające prawników dwutorowo:
- merytorycznie w obszarze styku prawa i nowych technologii (np. kontrakty IT, własność intelektualna, dane osobowe w internecie) oraz
- w zakresie kompetencji cyfrowych w codziennej pracy prawnika (np. praktyczne zajęcia z efektywnej obsługi edytora tekstu, internetowych usług publicznych, systemów informacji prawnej, podstawy LegalTech)

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami szeroko rozumianego prawa nowych technologii. Uczestnicy zostaną przygotowani do kompetentnego świadczenia usług prawnych (m. in. redagowania, opiniowania i negocjowania kontraktów) na rzecz branży informatycznej i branż nowych technologii. Ponadto słuchacze zostaną  wyposażeni w kompetencje pozwalające na bardziej efektywną codzienną pracę, automatyzację najbardziej żmudnych i już zdigitalizowanych czynności oraz zmniejszenie wykluczenia cyfrowego. Program został podzielony na pięć bloków tematycznych dotyczących zagadnień wprowadzających do prawa nowych technologii, prawa wobec współczesnych wyzwań technologicznych, ochrony własności intelektualnej, kontraktów technologicznych oraz prawnokarnych i kryminologicznych aspektów cyberprzestępczości

Czas trwania studiów:
2 semestry – ilość godzin wykładów i ćwiczeń: 184.

Koszt uczestnictwa:
6.000 zł - płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.

Terminy i rekrutacja.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 202
email: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 73