Koła naukowe i organizacje studenckie

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe-artystyczne-i-sportowe--rok-akademicki-20222023

 

Stypendium ministra

Wnioski o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia należy składać do pok.210

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 września 2021 r. w sprawie trybu składania wniosku o stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów

 

Informacje dotyczące Stypendium Ministra za Znaczące Osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023 znajdują się na stronie:

https://uwb.edu.pl/stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia