Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022

 

Stypendium ministra

Wnioski o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia należy składać do pok.210

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 września 2021 r. w sprawie trybu składania wniosku o stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów

 

Informacje dotyczące Stypendium Ministra za Znaczące Osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022 znajdują się na stronie:

https://uwb.edu.pl/stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia