Oferta wyjazdów zagranicznych dla studentów Wydziału Prawa UwB semestr zimowy 2020/2021 w Syracuse University College of Law USA www.law.syr.edu skierowana jest do studentów III oraz IV roku kierunku prawo.

Uczestnik ponosi całkowity koszt związany z wyjazdem, jest zwolniony z opłaty za studia na Syracuse University College of Law.

Semestr trwa od sierpnia do grudnia 2020 r. Dostępne jest 1 miejsce.

Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. advanced).

Kandydaci do wyjazdów do USA podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:
I. Etap formalny: złożenie dokumentów w języku polskim:
• CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów
• List motywacyjny

II. Rozmowa kwalifikacyjna: odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatorów programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego; przeprowadzana jest w języku angielskim
Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.

Złożenie dokumentów (CV oraz formularza w języku polskim) do 21 lutego 2020 r.

Dokumenty należy składać do Koordynatora ds. Studentów Wyjeżdżających mgr Kamili Bezubik:
- osobiście w p. 320 w czasie dyżuru: środa 9:00 – 11:00 lub
- na portierni Wydziału Prawa UwB w teczce „Erasmus”

Szczegółowych informacji udziela Koordynator ds. Studentów Wyjeżdżających mgr Kamila Bezubik law.outgoing@uwb.edu.pl

Pliki do pobrania: