Koła naukowe i organizacje studenckie

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni w okresie epidemii

W związku z powrotem, w roku akademickim 2021/2022, do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii.

Wytyczne należy traktować jako zbiór zaleceń, porad i sugestii, które winny być stosowane z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji prawnej, lokalnej liczby zachorowań, dynamiki rozwoju epidemii, oceny kluczowych czynników ryzyka oraz uwarunkowań organizacyjnych i technicznych danej uczelni.

Więcej szczegółowych informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii.

Pełna lista aktualnych zasad i ograniczeń: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.