Koła naukowe i organizacje studenckie

 

Podstawowe zasady netykiety na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku


Obowiązujące wymogi bezpieczeństwa

Zasady dotyczące wymogów przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Decyzje Dziekana dotyczące zdalnego kształcenia

Zasady przeprowadzania egzaminu w formie ustnej


Sugerowaną przeglądarką do obsługi platformy eduPortal jest Google Chrome.

W przypadku wystąpienia problemów z wyświetlaniem zawartości prosimy upewnić się, czy przeglądarka została zaktualizowana do najnowszej wersji.

Najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome znajduje się pod adresem www.google.pl/chrome/


eduPortal

Platforma e-learningowa -  https://eduportal.uwb.edu.pl

eduPortal - Instrukcja dla studentów

 

Poniższy podręcznik jest skierowany do pracowników Wydziału Prawa, ale można w nim znaleźć pomocne informacje również od strony użytkownika z rolą "student"

eduPortal - Podręcznik użytkownika


Microsoft Office365

Poczta Office365

Instrukcja logowania do Office365


Microsoft Teams

Filmy szkoleniowe posiadają polskie napisy. W odtwarzaczu wideo należy kliknąć ikonę chmurki i wybrać opcję "Polski".

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli akademickich i studentów odnośnie Microsoft Teams znajdą Państwo na stronie aka.ms/ZdalnaNauka.


Repozytoria naukowe - materiały dla studentów/doktorantów/pracowników do uzupełniania bibliografii prac dyplomowych i naukowych


Link do usługi Zoom:
Instrukcja obsługi oprogramowania Zoom
Zoom w praktyce


Dostęp do baz elektornicznych z domu możliwy jest ze strony Biblioteki Uniwersyteckiej w zakładce „E-zasoby" → „Bazy danych" lub bezpośrednio przez stronę prima.uwb.edu.pl - proponowane przez nas bazy przekirowują bezpośrednio na wskazaną stronę. 

 

Wybrane bazy elektroniczne (przekierowanie po kliknięciu na wybraną bazę)

LEX

Zbiór pełnych tekstów glos do orzeczeń. Tezy z piśmiennictwa, czyli zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych. 

Legalis 

Jest najobszerniejszą i kompleksową bazą prawa polskiego. Wszystkie typy danych w wersji Legalis on-line aktulizowane są codziennie (dni robocze). 

Polska Bibliografia Prawnicza 

Polska Bibliografia Prawnicza obejmuje - obok pozycji prawniczych (z teorią i historią państwa i prawa, prawem międzynarodowym publicznym, naukami penalnymi) także (tylko wybrane z uwagi na związek z zasadniczym przedmiotem PBP) pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego. 

Legal Source 

Baza zawiera pełny tekst najbardziej znanych 880 czasopism naukowych z zakresu prawa. Jest ważnym źródłem informacji na temat aktualnych problemów, badań i trendów w dziedzinie prawodawstwa. 

HeinOnLine 

Baza zawiera pełnotekstowe wersje anglojęzycznych czasopism prawniczych, dzieła klasyków prawniczych (monografie i opracowania z XIX i XX w.) - nieobjęte prawami autorskimi, materiały dotyczące prawa amerykańskiego (traktaty i porozumienia zawierane przez USA, ustawodawstwo federalne, archiwum Sądu Najwyższego USA). 

Ibuk 

Ibuk.pl to jedna z największych wypożyczalni oraz księgarni Internetowych, która oferuje bogaty wybór e-booków i audiobooków. Zawiera zarówno beletrystykę, jak i książki akademickie. W swojej ofercie posiada ponad 70 tysięcy publikacji naukowych z wielu dziedzin, wśród nich ebooki z zakresu nauk ekonomicznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych. pedagogika, psychologia, medycyna czy prawo. W Ibuk.pl dostępne są e-podręczniki najpopularniejszych wydawców, wśród nich tacy wydawcy jak: Wydawnictwo Naukowe PWN, PZWL, Impuls, C.H.Beck, Uniwersytet Śląski, Universitas, Scholar czy Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

 

Wybrane zagraniczne bazy elektroniczne z zakresu nauk prawnych

Oxford University Press Journals 

Anglojęzyczna kolekcja HSS (kolekcja nauk humanistycznych i społecznych)  
w skład której wchodzą czasopisma z kolekcji tematycznych Humanities, Social Science oraz Law. 

Ebsco eBooks (Legal Source) 

Baza zawiera czasopisma prawnicze, w swym zakresie oferuje informacje dotyczące następujących dziedzin prawa: sądownictwo karne, prawo międzynarodowe, prawo federalne, zorganizowana przestępczość, prawo medyczne, prawo pracy, etyka i ochrona środowiska.  

eBook Academic Collection (EBSCOhost) 

Baza zawiera szeroki pakiet subskrypcji książek elektronicznych w czym ok. 9 tys. publikacji jest z zakresu prawa i administracji.  

Science Direct   

Baza zawiera artykuły z zakresu prawa w powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi.  

Scopus   

Baza tematycznie usystematyzowanych artykuły np.  
Laws and legislation – ok. 71 tys. art. 
International law – ok. 4 700 tys. art. 
Human rights – ok. 2 500 tys. art. 

Springer   

Baza posiada kolekcję “Law” – 112 335 artykułów i książek  z zakresu prawa. 

Web of Science 

Baza zawiera artykuły z różnych dyscyplin. W zależności od wprowadzonego hasła pojawiają się różne tematycznie artykuły.  

Wiley 

Baza posiada publikacje z dwóch kolekcji Law i Criminal. Ponadto Baza zawiera artykuły z różnych dyscyplin. 

 

Pozostałe